• Kocaeli Üniversitesi
  Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı Başvuru Tarihleri

  Kocaeli Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı başvurularını 12 Şubat 2016 – 08 Nisan 2016 tarihlerinde yapabilirsiniz.

  e-BAŞVURU YAP
 • Kocaeli Üniversitesi
  Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı Tarihi

  Kocaeli Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı ilan edilecek olan merkezlerde 11 Haziran 2016 tarihinde yapılacaktır.

 • Kocaeli Universitesi

  TANITIM

SINAV HAKKINDA

Kocaeli Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı (KOÜYÖS), Kocaeli Üniversitesi ve bu sınavı kabul eden diğer üniversiteler tarafından fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans öğrenimi görecek olan yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin belirlenmesinde kullanılan bir sınavdır.

Detaylı bilgi için “KOUYÖS Sınav Yönergesi"ne başvurunuz.

KAPSAM

Sınav ‘Temel Öğrenme Becerileri’ni ölçen iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; Soyut düşünme, akıl yürütme ve analitik düşünceyi ölçen sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise matematik ve geometri becerisini ölçen sayısal beceri sorularından oluşmaktadır.

TAKVİM

KOÜYÖS, her yıl akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir kez yapılır ve Rektörlük tarafından oluşturulan KÖÜYÖS Sınav Komisyonu tarafından yürütülür.

GEÇERLİLİK

Sınavın geçerlik süresi iki yıldır.

DÜZENLEME

Sınav ile ilgili tüm işlemler Kocaeli Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların, lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 1. 1. Yabancı uyruklu olanların,
 2. 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 3. 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin yada bu durumdaki çift uyrukluların,
 4. 4. T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
 5. 5. K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakları başvuruları kabul edilir.

SINAV MERKEZLERİ

Guncellenecektir...

Merkez Adı Ülke Adres
KOCAELİ - MERKEZ TÜRKİYE Umuttepe Yerleşkesi İzmit-Kocaeli

SINAV YÖNERGESİ

ÖRNEK SORULAR

Guncellenecektir...

SIKÇA SORULAN SORULAR

Guncellenecektir...

İLETİŞİM

Kocaeli Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Umuttepe Yerleşkesi 41380 İZMİT KOCAELİ

yos@kocaeli.edu.tr

Facebook Sayfasına Git

/KOU_YOS