YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURULARI HAKKINDA

Yabancı uyruklu öğrenci başvurularında kabul edilen sınavlar ve kimlerin başvurabileceğine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
2018 Yılından bu yana Üniversitemiz tarafından Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı (KOÜYÖS) düzenlememektedir.

KİMLER TERCİH BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuracak adaylardan;

 • Yabancı uyruklu olanların,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca; Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7 nci maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,
  1. 1/2/20 13 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrenci lerden ise ortaöğretimi nin (lise) son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamam layanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K .T.C. dışında yabancı bir ülkedeki M.E.B. nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına
  2. 1/2/20 13 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki M.E.B. nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
 • K.K.T.C. uyruk lu olup; K.K.T.C.'de ikamet eden ve K.K.T.C.'de ortaöğrenim ini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-20 1O tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
başvuruları kabul edilir.

TERCİH İÇİN KABUL EDİLEN SINAVLAR

Başvuru için aşağıdaki sınavlardan birinden, belirtilen minimum puanların alınması gerekir:

 1. SAT : Matematik (Math) ve Eleştirel Okuma (Critical Reading) testlerinden; Matematik (Math) puanı en az 600 olmak koşuluyla, 1600 üzerinden, en az 1100 toplam puan,
 2. GCE : En az biri başvurulan programla ilgili olmak koşuluyla, en az 3 konuda A seviyesi (A level) puanı,
 3. ACT : Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan türlerinin her birinden en az 25'er puan,
 4. ABITUR : En az 3 (1,2 ve 3) (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği için en az 2) puan,
 5. MATURA : En az 3 (1,2 ve 3) (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği için en az 2) puan,
 6. Uluslararası Bakalorya: Diploma notu en az 30 puan.
 7. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınavı: Merkezi Tarafından yapılan Merkezileştirilmiş sınav sonucu iki aşamasının sonuna göre toplam 700 puan.

AYRINTILI BİLGİ VE TERCİH BAŞVURULARI

Tercih başvuruları 2019-2020 Uluslararası Öğrenci Kayıt Takvimi’ne uygun olarak web sayfası üzerinden yapılacaktır.

2019-2020 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KAYIT TAKVİMİ

29 Temmuz-02 Ağustos 2019

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Online Başvurusu ve Tercihleri

09 Ağustos 2019

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı

19-23 Ağustos 2019

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıtları

27 Ağustos 2019

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedek Kontenjanlarının İlanı

28 Ağustos - 04 Eylül 2019

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedeklerinin Kayıtları

05 Eylül 2019

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Muafiyet Sınavları

Ayrıntılı bilgi için Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi'ni inceleyiniz. Yönergeye erişmek için tıklayınız...

SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Üniversitenizdeki eğitim dili nedir?

Kocaeli Üniversitesinde eğitim dili Türkçe'dir.

2- Üniversitenizdeki programların öğrenim süresi kaç yıldır?

Önlisans Programları 2 yıl

Lisans Programları 4 yıl

Tıp Fakültesi 6 yıl

Diş Hekimliği Fakültesi 5 yıl

Yüksek Lisans Programları 2 yıl

Doktora Programları 4 yıl

3- Üniversitenizdeki azami öğrenim süreleri ne kadardır?

Lisans programları için 7 yıl

Önlisans programları için 4 yıl

Tıp Fakültesi 9 yıl

Diş Fakültesi 8 yıl

Yüksek Lisans 4 yıl

Doktora 6 yıl

4-Üniversitenizdeki öğrenim ücretleri ne kadardır?

Öğrenim ücretleri web sayfamızda ilan edilmektedir.

5- Öğrenim ücretimi nasıl yatırabilirim?

Yeni kayıt olacak öğrenciler kendilerine verilecek olan geçici numaralar ile geçmiş yıllarda kayıt olan öğrenciler ise YU Kimlik Numaraları ile belirlenen banka şubelerinden yatırabilirler.

6- Sadece lise diploması ile öğrenci kabul edecek misiniz?

Sadece lise diplomanız ile başvuru kabul etmiyoruz.

7- Türkiye’deki diğer Üniversitelerin YÖS sınavları ile başvuru yapabilir miyim?

Diğer Üniversitelerin YÖS sınavları ile başvuru yapamazsınız. Sadece Yönergemizde belirtilen sınav türlerini kabul ediyoruz.

8- Türkiye’ deki hangi kurumların Türk Dili Yeterlilik Sınav Sonuçları kabul edilmektedir?

Bu sorunun cevabı, Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları için Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi Madde 15’de Türkçe Dil Düzeyi başlığında detaylı olarak belirtilmiştir.

9- Öğrenime başlamak için gerekli olan Türk dili yeterlilik seviyeleri nelerdir?

Geçerli seviyeler: C1, Akademik Türkçe.

10- Türk Dili Yeterlilik Belgemi en geç ne zamana kadar teslim edebilirim?

Yeni kayıtlı öğrenciyseniz; Kocaeli Üniversitesi Türk dili yeterlilik sınav tarihine kadar teslim edebilirsiniz. Teslim etmediğiniz takdirde 1+1 yıl izinli sayılacaksınız.(Türkçe düzeyinizi 1 yıl sonun da yeterli düzeye çıkaramazsanız 1 yıl daha ek süre verilecektir. Ancak bu ek süre, öğrenim süresinden sayılacaktır.) Bu süreler sonunda Türk dili yeterlilik düzeyinizi C1, Akademik Türkçe seviyesine çıkarmak zorundasınız.
Geçmiş dönemlerde kayıt öğrenciyseniz; ekim ayının son haftasına kadar teslim edebilirsiniz.

11- Kayıt tarihini geçirirsem ne olur?

İlk kayıt tarihleri arasında kaydınızı yaptırmadığınız takdirde kayıt hakkınızı kaybedersiniz.

12- Denklik belgemi nereden alabilirim?

Denklik işlemi, yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerince, yurt dışında ise Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerince düzenlenir. Denklik Belgesi için başvurular da bu kurumlara yapabilirsiniz.

Denklik işlemi, yurt dışındaki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından alınan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin asılları ile yapılır. Ancak bu işlem, söz konusu belgelerin asıllarının zayi olması halinde, öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden aldığı aslına uygunluğu okulca onaylı suret ve fotokopiler ile de yapabilirsiniz.

13- Tüm başvuru belgelerimi apostil yaptırmak zorunda mıyım?

Tüm belgelerinizin apostil yapılması gerekmektedir.

14- Öğrenci Kimlik Kartımı ne zaman teslim alabilirim?

Kayıt tarihinizden ortalama 1 ay sonra öğrenci işlerinden teslim alabilirsiniz.

15- Öğrenci Kimlik Kartımla hangi işlemleri yapabilirim?

* Üniversiteye giriş çıkış sırasında

* Yemekhanede yemek yemek için

* Kütüphane hizmetlerinden faydalanabilmek için

* Ulaşımda yerine kullanabilirsiniz.

16- Öğrenci Kimlik Kartım kaybolursa ne yapmam gerekir?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında bulunan Kimlik birimine şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. 15-20 gün içerisinde de öğrenci işleri biriminizden kimliğinizi almanız gerekmektedir.

17- Öğrenci Belgesi ne zaman alabilirim?

Kayıt tarihinizden 1 gün sonra öğrenci işlerinden alabilirsiniz.

18- Yabancı Uyruklu Vatandaşlık Kimlik Numarası nedir, nereden alınır?

Türkiye’de 90 günden fazla ikamet edecek Yabancı Uyruklu Vatandaşlara Kimlik Numarası verilmektedir. İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden ikamet izin belgesi müracaatı yapıldıktan sonra 90 gün içerisinde alınacak ikamet izin belgesinde yazılır.

19- Yemek bursuna nasıl başvuru yapabilirim?

Fakülteler tarafından belirtilen tarihlerde dağıtılan burs başvuru formunu doldurarak başvurabilirsiniz.
Kazananların listesi Fakülte duyuru panosunda açıklanır.

20- Uluslararası öğrenciler değişim programlarından yararlanabilir mi?

Uluslararası öğrenciler değişim programlarından (Mevlana, ERASMUS, Farabi) yararlanabilirler.

21- Üniversitenizden ilişik kesmek istiyorum, ne yapabilirim?

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında bulunan İlişik Kesme Formu ve İlişki Kesme Dilekçesi doldurulup ilgili yerlere imzalattıktan sonra Birim Sorumlunuza teslim ederek kişisel evraklarınızı teslim alabilirsiniz.

22- Üniversitenizde kayıt dondurmak istiyorum, ne yapabilirim?

Belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, yurtdışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle ilgili Fakültenize eğitim öğretim dönemi başlamadan dilekçe ile kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirsiniz.

23- Sigorta işlemlerini en geç ne zamana kadar yapmalıyım?

İlk Kayıt tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yaptırmanız zorunludur. İlk üç ay içinde başvuruda bulunmadığınız takdirde Üniversitemizdeki öğreniminiz boyunca bir daha başvuru hakkınız bulunmamaktadır. Ancak özel sigorta yaptırabilirsiniz. Veya ücretli tedavi olmanız gerekmektedir.

24- Kocaeli'deki barınma olanakları nelerdir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite yurtları ve özel yurtlardan faydalanabilirsiniz.

25- İki lisans programı aynı anda öğrenim görebilirmiyim?

Aynı anda iki lisans programında öğrenim göremezsiniz. İsterseniz bir lisans bir önlisans programında aynı anda öğrenim görebilirsiniz.

30- Disiplin suçundan dolayı alınan ceza ne zaman sicilimden silinir?

Disiplin suçundan dolayı alınan cezalar sicilinizden silinmemektedir.

31- Nasıl bölüm değişikliği yapabilirim?

Uluslararası öğrenci kontenjanlarına tekrar başvuru yapmanız gerekmektedir. Kayıt hakkı kazanmanız halinde kayıtlı olduğunuz bölümden kaydınızı sildirip seçmiş olduğunuz bölüme kayıt yaptırabilirsiniz.

32- Kayıt yenilemeyen öğrencinin durumu ne olur?

Kayıt yenilememeniz halinde öğrencilik haklarından yararlanamamaktasınız. Kayıt yenilemeyen öğrenci bilgileri ilgili makamlara ( Emniyet, YTB vb.) bildirilmektedir.

33- Kayıt sırasında maddi olanak taahhüt belgesi?

Kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerden maddi olanaklarının ülkemizde yükseköğrenimini sürdürecek düzeyde olduğunu taahhüt eden belge istenecektir.İLETİŞİM

Kocaeli Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Umuttepe Yerleşkesi 41380 İZMİT KOCAELİ

yos@kocaeli.edu.tr

Facebook Sayfasına Git

/KOU_YOS


Ferah KÜÇÜKKAHYAOĞLU : +90 262 303 38 96

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors