Türkçe || English
Hoşgeldiniz
MEB' ce Yerleşen Öğrenciler

T.C. Hükümeti Burslusu Öğrenciler

Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliğindeki gelişmelere paralel olarak, bağımsızlıklarını ilan eden Cumhuriyetlerle, özerk yönetime kavuşan topluluklara eğitim-öğretim alanında destek olmak ihtiyacı olan elemanları yetiştirmek, unutulmuş olan ortak değerlerimizi yenileyerek kaynaşmayı sağlamak amacıyla 1992-93 eğitim-öğretim yılından bu yana Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından seçtiği öğrencilere devlet bursu tahsis ederek ülkemiz üniversitelerinde yüksek öğrenim imkanı sağlanmaktadır.

Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda Yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından Türkiye'de eğitim-öğretimlerini sürdürmek üzere gelen öğrencilerin işlemleri ile meşgul olmak üzere 3 Yükseköğretim Kurulu Üyesinden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Ayrıca, söz konusu öğrencilerin seçme, yerleştirme ve diğer işlemleri Yükseköğretim Kurulu'nda Burslu Öğrenciler Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Burslu Öğrenciler Merkezi'nin adres, telefon ve e-mail'i aşağıda belirtilmiştir.
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Burslu Öğrenciler Merkezi Bilkent/ANKARA
Telefon: (312) 298 71 21-33
E-posta: bom@yok.gov.tr

İkili İşbirliği Kapsamında Yerleşen Öğrenciler

İkili Kültürel Anlaşmalar Çerçevesinde Gelen Öğrenciler

Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve iyi niyet çerçevesinde hükümetimizce yabancı hükümetlerle yapılan anlaşmalar sonucu karşılıklı kontenjanlar belirlenmekte olup ; 109 ülke öğrencisine burs verilmektedir. Burslar 2922 sayılı kanun çerçevesinde verilmektedir.

Burslar ilgili hükümet emrine verildiğinde adayların kendi hükümetlerinin yetkili makamlarına müracatları gerekmektedir. Adaylar, Dış temsilciliğimizden bir üyeninde katılacağı bir Karma Komisyon tarafından seçilmektedir.

Aday ülkemizde bulunmakta iseler büyükelçiliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yükseköğretim ve doktora bursları başarılı öğrenimleri süresince; araştırma bursları 8 aylık süre ile verilmektedir.

Adayların uygun görülen Yükseköğretim adaylarının, ülkemizde bir yıl Türkiye Türkçesi öğrenimi gördükten sonra yükseköğretim kurumları belirlenmektedir.

İkili Kültür programları ve kültür antlaşmaları çerçevesinde burs alacak adaylar ile ilgili işlemler Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülmektedir.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Şartları

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTELERDE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİME KABULLERİ

Lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına (ALES) veya ilgili üniversite senatosunun belirleyeceği uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören bir sınava (GRE, GMAT vb.) girmek zorunda olup değerlendirmeler bu sınav sonuçlarına göre ilgili üniversitelerce yapılmaktadır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ


YÖS Kabul Şartları(Türkçe) için buraya tıklayınız.

Başvuru Adresleri

YÖS sınavı hakkında ayrıntılı bilgi ve başvurular için:

YÖS Akademik Takvimi


Akademik Takvim için buraya tıklayınız.

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri için buraya tıklayınız.

Barınma İçin Öneriler

Yapım Aşamasıda

Duyuru

Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen yüksek öğretim bursları ile ilgili şartname

Ayrıntılar aşağıdaki dosyalarda mevcut.

AçıklamaDosya
YÖK Lisans
YÖK Lisansüstü