• Provimi i Përzgjedhjes së Nxënësve të Huaj i Universitetit të Kocaelit

    Provimi i Përzgjedhjes së Nxënësve të Huaj i Universitetit të Kocaelit (KOÜYÖS) do të zhvillohet gjatë muajit maj të vitit 2017. Aplikimet për KOÜYÖS mund të realizohen online në faqen tonë të internetit duke filluar nga muaji Janar i vitit 2017. Ju lutemi kontrolloni adresen tonë të internetit për njoftime të tjera.

RRETH PROVİMİT

Provimi i Përzgjedhjes së Nxënësve të Huaj i Universitetit te Kocaelit (KOÜYÖS), është një provim që shërben për pranimin e studentëve që duan të studiojnë në fakultet, shkollat pasuniversitare, dhe shkollat professionale të Universitetit të Kocaelit, si dhe në universitetet të cilët e pranojnë këtë provim.

FUSHAT E PROVİMİT

Ky provim përbëhet nga dy pjesë të Aftësive Themelore të Mësuarit. Pjesa e parë përbëhet nga 40 pyetje rreth Të Menduarit Abstrakt, Arsyetimi dhe Të Menduarit Analitik. Pjesa e dyte përbëhet nga 40 pyetje rreth Aftësive Numerike, Matematik dhe Gjeometri.

PLAN PROGRAMİ

KOÜYÖS mbahet nje herë në vit, në datën e caktuar më parë në kalendarin akademik. Ky provim drejtohet çdo vit nga Komisjoni Për Provimin KOÜYÖS i cili është i lidhur me Rektoratin.

VLEFSHMËRİA

Provimi eshte i vlefshëm për dy vite

ADMİNİSTRİMİ

Të gjitha veprimet rreth provimit kryhen nga Qëndra për Hulumtime, Matje, Vlerësime dhe Aplikime në Universitetin e Kocaelit.

KUSHTET E APLİKİMİT

Me kushtë që aplikantët të jenë në maturë të shkollës së mesme ose të kenë kryer shkollën e mesme;
Kandidatët të cilëve iu pranohet aplikmi;

  1. 1. Janë nënshtetas të huaj,
  2. 2. Përsonat të cilët kanë lindur me nënshtetësi Turke dhe kanë marrë leje të daljes nga nënshtetësia Turke nga ana e Ministrisë së Punëve të Brëndëshme dhe femijëve të tyre të cilët e vërtetojnë me dokument që në bazë të Ligjit për Nënshtetësi Turke mund të përfitojnë nga të drejtat që ju janë njohur ( Duke pasur parasysh ligjin ‘Përsoni që lind nga një prindë turk brënda apo jashtë Turqisë është i nënshtetësis Turke’ studentët që duan të përfitojnë nga kontigjentët e studentëve të huajë është e udhës të kontrollojnë ligjin për nënshtetësi para aplikimit),
  3. 3. Përsonat që kanë nënshtetësi të huaj nga lindja por kanë fituar një nënshtetësi Turke,
  4. 4. Përsonat që kanë nënshtetësi Turke dhe kanë kryer të gjithë shkollën e mesme jashtë Turqisë perveç K.K.T.C
  5. 5. Përsonat që kanë nënshtetësi K.K.T.C, jetojnë në K.K.T.C, kanë kryer të gjithë shkollën e mesme në K.K.T.C dhe kanë rrezultatin e provimit të GCE AL si dhe ato të cilët kanë kryer studimet e shkollës së mesme në vende të ndryshme dhe kanë rrezultatin e provimit të GCE AL.

QËNDRAT E PROVİMEVE

Qëndrat ku do të zhvillohet KOÜYÖS 2017 do të lajmërohen së bashku me aplikimet. Për të kontrolluar qëndrat e provimeve për vitin 2016 ju lutemi të klikoni këtu.

KUOTAT

Kuotat për vitin 2017 do të shpallen pas aprovimit të Qëndrës Turke për Arsimin e Lartë. Për të kontrolluar kuotat e vitit 2016 ju lutemi të klikoni këtu.

UDHËZİME

Udhëzuesi i provimit për vitin 2017 do të shpallet së bashku me aplikimet. Për të kontrolluar udhëzuesin e provimit të vitit 2016 ju lutemi të klikoni këtu.

PYETJE SHEMBULL

PYETJET MË TË SHPESHTA

" ***Will be updated".

KONTAKT

Kocaeli University Measurement and Evaluation Research and Application Center Umuttepe Campus 41380 İZMİT KOCAELİ TURKEY

yos@kocaeli.edu.tr

Facebook Sayfasına Git

/KOU_YOS